65-lecie Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie

 

 65 lat
Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym naszej Biblioteki. Zapraszamy więc wszystkich chętnych do zrobienia urodzinowego prezentu naszej placówce. A jest co świętować, bo biblioteka PEDAGOGICZNA W OPOCZNIE SKOŃCZYŁA 65 LAT swojej działalności na rzecz rozwoju i wspierania oświaty oraz w służbie dla społeczności miasta i powiatu Opoczno. I właśnie z tej okazji zwracamy się z prośbą do wszystkich chętnych użytkowników, sympatyków, wydawnictwa o wsparcie naszej placówki. Mamy nadzieję, że nasz apel nie pozostanie bez odpowiedzi. Chętnie przyjmiemy książki zakupione dla naszej placówki lub z waszych rodzinnych księgozbiorów oraz inne materiały, które umilą świętowanie jubileuszu.

Zapraszamy do świętowania razem z nami – bibliotekarzami,

dużo książek dla Was mamy,

czasopisma także mamy,

Wszelki smutek rozpraszamy,

Więc na was bardzo, bardzo czekamy.

 

W związku z jubileuszem 65–lecia swojej działalności

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OPOCZNIE

ogłasza konkurs plastyczny

KARTKA URODZINOWA DLA BIBLIOTEKI

dla dzieci z terenu Miasta i powiatu OPOCZNO

Regulamin:

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci pod tytułem „KARTKA URODZINOWA DLA BIBLIOTEKI” jest Pedagogiczna Biblioteka w Opocznie.

II. Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci.

III. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą brać udział dzieci zamieszkujące na terenie miasta Opoczna i powiatu. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I – przedszkole oraz zerówka

kategoria II – klasy 1-3

kategoria III – klasy 4-6

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi w formacie A 6 (10,5 x 14,8 cm)

2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe.

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasa.

4. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach www Biblioteki.

5. Prace należy dostarczyć na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2, osobiście

V. Termin konkursu:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki do 25 maja 2017 roku.

VI. Jury konkursu:

1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.

2. Jury będzie oceniało: pomysłowość, technikę, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy.

3. Spośród prac biorących udział w konkursie w każdej kategorii nagrodzona zostanie jedna praca, lecz jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

  1. Nagrody:

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Dniu Dziecka 1.06.2017 r. o godz. 10,00.

3. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki.

4. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w lokalu Biblioteki Pedagogicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac złożonych w konkursie.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece Pedagogicznej lub telefonicznie (44 7552435).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.