IBUK Libra!

Nasza biblioteka wykupiła dostęp do ponad 1600 publikacji w wirtualnej czytelni! Stanowią one zbiory elektroniczne renomowanych polskich wydawnictw. Zapraszamy do naszej filii po PIN-y umożliwiające logowanie na platformie IBUK Libra. Będą one aktywne do końca września 2018 r. Gorąco polecamy! http://libra.ibuk.pl/

IBUK Libra3

Wszystko na temat logowania : https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY

Informacja

info

Życzenia

święta

Historia świątecznej choinki

     choinka1Biblioteka Pedagogiczna została zaproszona przez Panią Magdalenę Białas do kl. O do ZSS nr 2 w Opocznie. Pani Dorota Adamczyk odwiedziła tę klasę 21 grudnia 2017 r. i przeprowadziła zajęcia czytelniczo-plastyczne dotyczące historii choinki świątecznej. Dzieci dowiedziały się, kiedy i od kogo ten zwyczaj dotarł do Polski, jak dawniej była dekorowana choinka i co symbolizowały poszczególne elementy dawnej dekoracji drzewka świątecznego.

Czytaj więcej: Historia świątecznej choinki

Historia świątecznej kartki

1.213 grudnia w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opcznie Pani Karolina Kalinowska przeprowadziła zajęcia czytelniczo-plastyczne dotyczące historii powstania bożonarodzeniowej kartki w różnych krajach Europy. Na spotkanie z dziećmi ze świetlicy szkolnej zaprosiła nas Pani Anna Sadowska-Tomasik oraz Pani Halina Sosnowska. Celem naszego spotkania było również wykonanie wielu świątecznych pocztówek, które zostaną wysłane do rodzin, znajomych i przyjaciół. 

Czytaj więcej: Historia świątecznej kartki

Sieć nauczycieli

20171208 171340Dnia 8 grudnia 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie odbyło się spotkanie organizacyjne „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”. W pierwszej części spotkania nauczyciele określili cel główny sieci : Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zaproponowali następujące tematy do realizacji : Metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera,  Praca z dzieckiem z ADHD, Dysleksja i dysgrafia w szkole i przedszkolu i Wspieranie pracy rąk u dzieci.

Czytaj więcej: Sieć nauczycieli

Mikołajki z Prywatną!

mikołaj1 5 grudnia zostałyśmy zaproszone do Zespołu Szkół Prywatnych na przedstawienie "Mikołajkowa przemiana". W podziękowaniu za piękny występ, zorganizowałyśmy dla dzieci z kółka teatralnego, prowadzonego przez panią Barbarę Niemiec-Szczodrak akcję "Mikołajkowe czytanie".

Czytaj więcej: Mikołajki z Prywatną!