BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA

w Piotrkowie  Trybunalskim

F I L I A   W  O P O C Z N I E

Strona główna
Historia biblioteki
Księgozbiór
Regulamin
Katalogi i kartoteki
Czasopisma
Zbiory audiowizualne
Zbiory elektroniczne
Zestawienia bibliograficzne
Centrum Informacji Multimedialnej
Oferta edukacyjna
Nowości
Fotogaleria
Linki
Katalogi online
Sponsorzy i darczyńcy

 WYKAZ CZASOPISM ZGROMADZONYCH

W BIBLIOTECE

ALKOHOLIZM i NARKOMANIA -  2007 - 

AURA   -   1994 - 

BADANIA OŚWIATOWE - 1981

BIBLIOTEKA : SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI 2008- 2012

BIBLIOTEKA W SZKOLE -  1991 - 

BIBLIOTEKARZ -  1975- 

BIOLOGIA W SZKOLE -1967-1980 1982-2008

BIULETYN POLONISTYCZNY -  1983 - 1991

CHEMIA W SZKOLE - 1968- 

CHOWANNA – 1969-1973, 1975 – 1978, 1980-1990

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ 1984-1999

DOKUMENTACJA PRASOWA 1955-1960

DRAMA - 1995 - 1999 [od z. 13 do z. 24]

DYREKTOR SZKOŁY - 1/1994, od 1995 do 1998 ,  2003- 

DZIEJE NAJNOWSZE 1994 Cz. 1-4

EDUKACJA - 1984 - 1992,1994-

EDUKACJA I DIALOG – 1995-1998,2005- 

FIZYKA W SZKOLE - 1968 - 

FORUM NAUCZYCIELSKIE -2002 -

GEOGRAFIA W SZKOLE 1966-1980 , 1982, 1984-1992, 1994-

GŁOS NAUCZYCIELSKI

GULIWER – 1994 - 1998

HARCERSTWO - 1978 - 1992

JĘZYK POLSKI - 1968 - 1986, 1988 - 1994

JĘZYK POLSKI KLASY IV - VIII - 1987/1988 - 1998/1999

JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM -1999/2000- 

JĘZYK POLSKI W LICEUM - 2001/2002 -  [do 2000/2001 ukazywał się jako "Język Polski w Szkole Średniej"]

JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV - VI - 1999/2000- 

JĘZYK ROSYJSKI – 1967-1989

JĘZYKI OBCE W SZKOLE – 1965- 1979, 1981 - 2000 , 2005, 2007

KLASY ŁĄCZONE - 1967 – 1969, 1971-1973

KRONIKA 1975-1977

KULTURA FIZYCZNA – 1994 -1998

KULTURA I OŚWIATA – 1983 - 1987

KWARTALNIK HISTORYCZNY - 1967- 1969, 1977 – 1992

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY - 1958, 1962 – 1964, 1966, 1984 - 1996, 2000- 

LIDER - 2003 - 

LITERATURA - 1984 -1992

LOGOPEDIA - 2007-

MATEMATYKA –1968 -

MÓWIĄ WIEKI 1968 - 1969, 1972-1973 1979 - 1996

NATIONAL GEOGRAFHIC 2010, 2011, 2012

NAUCZANIE POCZĄTKOWE - 1987/1988-

NAUCZYCIEL I WYCHOWANIE – 1967-1968, 1970, 1977 – 1985, 1987-1989

NIEBIESKA LINIA - 1999-

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA 2007

NOWA EDUKACJA ZAWODOWA 2001, 2001, 2005 [brak nr 2/2000]

NOWA SZKOŁA 1964 -1974, 1976, 1978-2012

NOWE KSIĄŻKI -1966 - 1977, 1979-

ONOMASTICA 1976-1992

OPIEKA - WYCHOWANIE - TERAPIA - 1993 - 2003, 2006-

OPOCZYŃSKI KWARTALNIK OŚWIATOWY „OKO” 2002-2005

OŚWIATA DOROSŁYCH – 1972, 1973, 1977 – 1990

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1974 - 1985, 1987 - 1989

PAMIĘTNIK LITERACKI 1984-1986, 1988-1992

PARKI NARODOWE 1999, 2000

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 2009

PLASTYKA I WYCHOWANIE 1991-1998

PLASTYKA W SZKOLE - 1969 - 1970, 1973 - 1986, 1988 – 1999

POLITYKA SPOŁECZNA - 2007-

POLONISTYKA –1965, 1967, 1969-2012

PORADNIK BIBLIOTEKARZA 1975- 1980, 1983-1996, 1998-

PORADNIK JĘZYKOWY -1960, 1968 - 1973, 1975 – 1989

1992 – 1995  1999-2005

POZNAJ SWÓJ KRAJ – 1984-1989, 1994-1998

POZNAJ ŚWIAT – 1984-1989, 1995 1998, 2010-2012

PRACA SOCJALNA  2008-

PROBLEMY - 1976 – 1979, 1981, 1988-1992

PROBLEMY ALKOHOLIZMU - 1992 - 1995 

PROBLEMY NARKOMANII -  2001-

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE - 1967,1968, 1970-1976, 1978-

PROBLEMY RODZINY – 1975, 1978-1986

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY – 1977,1978,1981-1992

PRZEGLĄD EDUKACYJNY 2006, 2007, 2008

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 1973, 1974, 1979-1983, 1984-1993

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY – 1980-1991

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY - 1974,1975, 1977, 1979, 1980, 1983 -1990

PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY 1968-1971, 1973-1977, 1979

PRZYJACIEL DZIECKA – 1984-1994

PRZYRODA POLSKA 1977, 1988-1992

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE - 1976 - 1987, 1990-1996, 1999, 2000[brak nr nr 1-3/1999, nr 4,5/2000]

PSYCHOLOGIA W SZKOLE -  2006-

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA - 1966 – 1992[brak nr 4/1982], 1994 – 2000[brak nr 4,5/1998, 1-3/1999, 4,5/2000]

PSYCHOTERAPIA 1994

REMEDIUM - 1999-

REWALIDACJA -  2007-

RODZINA I SZKOŁA – 1973, 1975 – 1979, 1984-1989

RUCH PEDAGOGICZNY – 1966-1990

SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA – 1999, 2000, 2001,2004-2009

SŁUŻBA ŻYCIU. Zeszyty problemowe -  nr 5,6,7/1999 oraz 1,2,3/2001

SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE  -  nr 1-3/1990, 12/1991 , 2,12/1992, 3,12/1993, 1-12/1994, 1-9/1996

SZKOLNE WIEŚCI -  2002 -

SZKOŁA SPECJALNA- 1968 -

SZKOŁA ZAWODOWA – 1975, 1981 - 1990, 1994 – 1996, 1998-2000

ŚWIAT PROBLEMÓW - 1999-

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE - 2001 - 2003

WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE 1994, 1998, 1999

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE - 1967 - 1968, 1970 - 1973, 1975, 1978 - 1980, 1982 -

WIEDZA I ŻYCIE -2008 -

WSZYSTKO DLA SZKOŁY - 2004 -

WYCHOWANIE - 1968 , 1971

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA SZKOLNA - 1967, 1970 - 1976, 1978 - 1988

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT - 1978, 1994

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE - 1989, 1994 -

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE 1999 nr 5-12

WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE - 1967- 
[brak nr 4,5/1998, 1-3,5/1999, 2/2001]

WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ - 1995 - 
[brak nr 10,11/1997, 11/1999]

WYCHOWANIE OBYWATELSKIE – 1969, 1972, 1978 - 1989

WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE – 1969-1970, 1973 - 2006

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU – 1967, 1969 -

WYCHOWAWCA 1995-2002, 2005 -

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE A ZDROWIE PSYCHICZNE 1978-1980, 1983-1989

ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA - 1975 - 1981

ZBLIŻENIA 1993, 1994

ZESZYTY HISTORYCZNE - 1962 - 1992

ŻYCIE SZKOŁY - 1963 - 1964, 1966-1967, 1969-1980, 1981-

                       w górę