BIP BPP
 

REJSTR ZMIAN

TYTUŁ STRONY
DATA
OPIS ZMIANY

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Działalność biblioteki

Struktura biblioteki

Majątek BPP

Status prawny

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Majątek BPP

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Majątek BPP 

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Majątek BPP 

Majątek BPP 

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Majątek BPP

Status prawny

Majątek BPP

Informacje ogólne

Majątek BPP

Status prawny

09.05.2005

09.05.2005

09.05.2005

09.05.2005

09.05.2005

06.01.2006

06.01.2006

06.01.2006

06.01.2006

23.01.2006

03.02.2006

17.02.2006

17.02.2006

24.02.2006

24.02.2006

06.09.2006

22.02.2007

23.02.2007

26.02.2007

16.03.2007

19.03.2007

19.03.2007

10.04.2007

11.04.2007

15.05.2007

11.06.2007

21.08.2007

28.03.2008

20.02.2009

20.02.2009

05.01.2010

05.01.2010

02.02.2010

02.02.2010

02.02.2010

15.04.2011

15.04.2011

02.03.2012

02.03.2012

- nazwę Wydziału Informacji zmieniono na Multimedialane Centum Informacji i Promocji

- nazwisko głównej księgowej Grażyny Tarnowskiej zmnieniono na - mgr Anetta Kacperczyk

- nazwę Wydziału Informacji zmieniono na Multimedialane Centum Informacji i Promocji

- nazwę Wydziału Informacji zmieniono na Multimedialane Centum Informacji i Promocji

- zaktualizowano dane liczbowe dotyczące majątku na 31.12.2004

- umieszczono treść nowego Statutu BPP

- zmieniono adresy mailowe poszczególnych wydziałów BPP

- dodano adresy mailowe filii BPP

- umieszczono nazwiska kierowników filii BPP

- zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze

- zaktualizowano dane liczbowe dotyczące majątku na 31.12.2005

- usunięto ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

- umieszczono listę osób spełniających wymogi formalne na stanowisko informatyka

- usunięto listę osób spełniających wymogi formalne na stanowisko informatyka

- umiesczono ogłoszenie w sprawie wyboru kandytata na stanowisko informatyka

- usunięto ogłoszenie w sprawie wyboru kandydata na stanowisko informatyka

- zaktualizowano dane dotyczące adresów internetowych: strony WWW oraz kwartalnika "Warsztaty Bibliotekarskie"

- zaktualizowano dane liczbowe dotyczące majątku na 31.12.2006

- zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

- zamieszcenie listy kandydatów na stanowisko głównego księgowego

- aktualizacja nazwiska kierownika MCIiP oraz MPE

- aktualizacja nazwiska kierownika Filii BPP w Opocznie

- zamieszczenie ogłoszenia o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego

- zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze informatyka

- zamieszczenie listy kandydatów na stanowisko informatyka

- zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora bhp

- zamieszczenie listy kandydadatów na stanowisko urzędnicze inspektora bhp

- zaktualizowano dane liczbowe dotyczące majątku na 31.12.2007

- zaktualizowano dane liczbowe dotyczące majątku na 31.12.2008

- aktualizacja adresów e-mail poszczególnych Wydziałów BPP

- aktualizacja adresów e-mail Filii BPP

- zamieszczenie adresów stron interentowych Filii BPP

- aktualizacja wszystkich adresów e-mail BPP

- zaktualizowano dane liczbowe dotyczące majątku na 31.12.2009

- zamieszczenie tekstu aktulanego Regulaminu udostępniania zbiorów BPP

- zaktualizowano dane liczbowe dotyczące majątku na 31.12.2010

- aktualizacja danych teleadresowych BPP

- zaktualizowano dane liczbowe dotyczące majątku na 31.12.2011

- zamieszono aktualny Statut BPP oraz aktualny Regulamin udostępniania zbiorów

 


Jesteś      osobą, która odwiedziła serwis.